Λεον

In my own words:

Δεν το βάζω κάτω ποτέ και δεν μου αρέσει το ψέμα μου αρέσει ή καλή παρέα και το καλό φαγητό


Age:
39

Sexual Orientation:
Straight 

Personality:
Kind, Happy, Talkative, Smart, Romantic 

Interests:
Cooking, Family, Listening to music, Playing sports, Foreign language